Skip to content

Privacyverklaring Fotowerkgroep Hoorn

Fotoclub Fotowerkgroep Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar leden en bezoekers van haar website, www.fotowerkgroephoorn.nl. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en voor welke doeleinden.

Van de bezoekers van onze website worden GEEN persoonsgegevens verzameld.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze leden:

Naam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum

Wij verzamelen deze gegevens om onze leden te kunnen informeren over onze activiteiten en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een ledenadministratie en het afdragen van contributie aan de Kamer van Koophandel.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen persoonsgegevens van onze leden niet met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten. Wij zorgen ervoor dat eventuele derden die toegang hebben tot persoonsgegevens van onze leden, deze gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

Opslag van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens van onze leden niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens van onze leden worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.

Rechten van betrokkenen
Onze leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, over te dragen of bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen over onze privacyverklaring of het uitoefenen van deze rechten kunnen onze leden contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Fotoclub Fotowerkgroep Hoorn behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren onze leden daarom regelmatig deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens
Fotoclub Fotowerkgroep Hoorn
Postbus 1234
1620 AB Hoorn

E-mail: info@fotowerkgroephoorn.nl
Website: www.fotowerkgroephoorn.nl